Назад

Онлайн диалог между заинтересованите страни в областта на енергетиката и експерти


Представителството на Европейската комисия в България отправя покана за участие в онлайн диалог между заинтересованите страни в областта на енергетиката и експерти от Генерална дирекция "Енергетика" на ЕК на тема „Презентация на структурата на пазара на електроенергия“. Онлайн диалогът ще се проведе на 5 юни 2023 от 11:00 ч.

Повече информация за събитието и данни за регистрация за участие можете да намерите в приложената покана.

Участието в семинара изисква задължително писмено потвърждение на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Stakeholders_Dialogue_EMD_Bulgaria,  най-късно до 12:00 ч. на 2 юни.

При въпроси относно регистрацията можете да се свържете с Людмил Вълков, на тел. +359(0)2 9335221 или e-mail: Lyudmil.VALKOV@ec.europa.eu.