Назад

Семинар: Регламент за таксономията на ЕС – зеленият път за устойчив бизнес и финанси


Kонферентна зала на Германо-Българската индустриално-търговска камара
бул. "Драган Цанков" 36, Интерпред-СТЦ, сгр. А, ет. 3, 1040 София

Старт на събитието: 31.05.2023 · 10:00

За семинара

Зелената сделка на ЕС е насочена към постигане на амбициозната цел за климатична неутралност до 2050 г., като междинната цел е намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. Тя определя посоката за зелен икономически преход и по-устойчиви инвестиции. За да помогне да се увеличат устойчивите инвестиции и да приложи Зелената сделка, през 2020 г. ЕС прие регламента "Таксономия на ЕС", чиято цел е да "класифицира" икономическите дейности като устойчиви или неустойчиви. По този начин той ще предостави на компаниите, инвеститорите и експертите, формиращи политиките, подходящи определения за това кои икономически дейности могат да се считат за екологично устойчиви. Конкретизирането на това законодателство започна чрез приемането на делегирани актове за реално класифициране на икономическите сектори, продукти и услуги и ще продължи през следващите години.

Класификацията на таксономията ще има осезаеми последици повече или по-малко за всеки икономически оператор, включително, разбира се, за частните и публичните органи, които предоставят финансови средства за икономическите дейности. Тя трябва да създаде сигурност за инвеститорите, да предпази частните инвеститори от "greenwashing", да помогне на компаниите да станат по-щадящи климата, да намали фрагментацията на пазара и да помогне за пренасочване на инвестициите там, където те са най-необходими.

На първо място, задължение за отчитане имат големите финансови и нефинансови дружества (т.е. големите котирани на борсата дружества, банките и застрахователните дружества с повече от 500 служители). Те трябва да оповестяват степента, в която техните дейности отговарят на критериите, посочени в регламента за таксономията на ЕС. В бъдеще изискванията за отчитане ще се прилагат за всички компании.

Освен това ще има въздействие върху достъпа до частни инвестиции и публично финансиране (на равнище ЕС и на национално равнище).

В този контекст е препоръчително всеки икономически оператор да бъде добре информиран и добре подготвен да разбере последиците от таксономията на практика, тъй като те могат да окажат влияние върху стратегическите бизнес решения, които трябва да се вземат днес и в бъдеще.

На семинара ще бъде обяснено какво е значението на регламента на ниво ЕС, как се прилага, какво означава той за стопанските субекти и публичните органи и ще бъдат дадени насоки за това как най-добре да се подготвят компаниите и организациите.

 Допълнителна информация и регистрация ТУК