Назад

Пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“


На 12 май 2023 партньорите по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проведоха пресконференция в град Ямбол, с цел да представят проекта и неговите дейности пред широката общественост, представители на местни и регионални медии, представители на НПО, работещи в областта на домашното насилие, граждански организации, социални работници, психолози, учители, ромски и здравни медиатори, които живеят и работят на територията на община Тунджа.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, и се изпълнява в  партньорство между Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв.

Основната цел на проекта е да осигури подходи в работата с уязвими групи от деца и жени от ромските общности, чрез включването им в информационна кампания, но също така и повишавайки капацитета на професионалисти, които работят с тях, за използване на подходящи подход, за превенция на различни форми на насилие, както и повишавайки общественото съзнание за проблемите на ромските жени и дискриминация, с която се сблъскват. Проектът работи основно на територията на Община Тунджа, чрез работа с няколко училища и фирми, в които се обучават и работят предимно представители на ромската общност.

В процес на изпълнение са вече някои от дейностите по проекта, а именно изследване „Аз мога да го разпозная“, което има за цел да анализира причините и информираността за физическо насилие в ромските общности и училища, с преобладаващи ученици – роми, както и за съвременните начини на насилие извън физическите – тормоз в интернет, неглижиране в семейството, език на омразата. Проучването ще завърши с доклад, който ще бъде свободно достъпен на страницата на проекта и ще бъде отправната точка при стартиране на дейностите по проекта, като осъществи първоначалните контакти с целевата група на проекта и събера обратна връзка от тях ( ученици и техните майки, от ромски произход) за това дали познават, различават и дали могат да идентифицират домашното насилие и насилието по полов признак, на училище, в къщи, на работа.

В две от селата от територията на Община Тунджа започна работа и “SOS кабинет“. Тази специфична дейност по проекта, осигурява в училището на съответното населено място, кабинет, в който, в продължение на 3 месеца ще има на разположение по 1 психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак за по 4 часа на ден (следобедната част на деня). Кабинетът ще предоставя безплатни психологически консултации и личностна подкрепа, но също така, ще подкрепя децата/лицата, потърсили помощ, и със съвети за реализиране на пазара на труда, като начин за овластяване и самостоятелност. Кабинетът е насочен както към деца, така и за техните родители – предимно жени.

„SOS кабинетът“ в село Роза, се намира в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, кабинет No 6, на първия етаж, с работно време от 13:00 до 17:00 часа, с психолог Петя Александрова. „SOS кабинетът“ в село Кукорево, се намира в ОУ „Христо Ботев“, на първия етаж, с работно време от 13:30 до 17:30 часа, с психолог Радка Василева. И двата кабинета започнаха работа на 24.04.2023 до 24.06.2023 и след кратка лятна почивка, кабинетите отново ще работят от 18.09.2023 до 18.10.2023.

В края на май 2023 ще стартира и широка информационна кампания сред деца и родители, предимно майки, с цел повишаване на информираността и превенция сред целевата група на проекта, по темите свързани с домашното насилие и насилието основано на полов признак- как да го разпознават, идентифицират и как да реагират, сигнализират. Ще бъдат проведени 12 срещи, целящи да обхванат не по малко от 100 ученика от ромския етнос и 100  жени от ромския етнос.

Повече информация за всички предстоящи дейности по проекта можете да намерите на сайта на проекта или на сайтовете на партньорите по проекта (Сдружение Евроклуб Жена- https://euwomanbg.com/, Община Тунджа – https://tundzha.bg/, Ямболска търговско-промишлена палата https://yccibg.com/ )