Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс


Министерството на правосъдието предлага промени в Гражданския процесуален кодекс, чрез които се създават условия за прилагане на  Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Целта на промените е подобряване на ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество между държавите членки при събирането на доказателства и връчването на съдебни и извънсъдебни документи при трансгранични граждански и търговски дела, както и сътрудничеството при изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици.

 

 

Дата на откриване:

18.5.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

19.6.2023 г.

·         Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

·         Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

·         Частична предварителна оценка на въздействието към проект на ЗИД на ГПК

Становище на ДМА на МС към ЧПОВ – проект на ЗИД на ГПК

Добави коментар