Назад

Онлайн обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018)“


Българският институт за стандартизация организира онлайн обучение на тема ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018), което ще се проведе през първата седмица на октомври 2023 г. Продължителността на онлайн обучението ще е 2 дни.

Органите за сертификация на системи за управление на сигурността на информацията трябва да започнат да сертифицират по новата версия на ISO/IEC 27001 най-късно до 31 октомври 2023 г.

Обучението е актуализирано и разработено според новите версии на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022.

Участниците ще бъдат запознати с изискванията на стандартите от серията ISO 27000 (ISO/IEC 27000:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO/IEC 27018:2019) за системи за управление на сигурността на информацията, принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждането на умения за управлението и провеждането на одити на система за управление. 

Ще бъде представено съответствието между механизмите за контрол в ISO/IEC 27001:2013 с тези в ISO/IEC 27001:2022.

След преминаване на курса и успешно положен изпит участниците получават сертификат за вътрешен одитор на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018.

Датите на онлайн обучението ще бъдат уточнени допълнително и ще бъдат публикувани на сайта на БИС. 

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org