Назад

Обогатете знанията си по Кръгова икономикаБТПП, в сътрудничество с международен консорциум, разработи набор от инструменти, насочени към прехода на МСП от линейна към кръгова икономика, достъпни на специално създадена за целта онлайн платформа*.

Иновативната платформа съдържа важни раздели за:

  • Виртуален пазар за търсене и предлагане на материали и продукти за повторна употреба, с цел насърчаване еко-иновациите в Дунавския регион;
  • База данни на компании и научно-изследователски организации от Дунавския регион, активни в областта на кръговата икономика;
  • Набор от инструменти за кръговата икономика, предназначен за МСП, включващ информационни, квалификационни, финансови и инструменти за сътрудничество.

В електронния портал може да се запознаете и с интересни добри практики свързани с производството на биоразградими чаши, използване на биодизел от обикновено олио за готвене, представяне на нови линии от сертифицирани биоразградими ризи и много други интересни елементи свързани с използването на моделите на „кръговата икономика“.

-------------------------

Платформата бе разработена по проект MOVECO, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“, основната цел на който бе да се разработят дейности и мерки, които да стимулират  МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел, който стимулира рециклирането на отпадъците и трансформацията им в ресурс за ново производство.

За повече информация можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 556 и ел. поща: projects2@bcci.bg