Назад

Покана акредитирано обучение: Глобален стандарт за управленско консултиране


Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) отправя покана за включване в обучение, организирано от БАУКО и акредитирано от ICMCI или Международния съвет на управленските консултантски институти.

Правилното прилагане на стандарта ISO 20700 Указания за консултантски услуги за управление дава възможност на консултантите да намалят риска, свързан с ангажименти за управленско консултиране, да допринесат с ценни експертни познания за развитието и/или промяната на организациите и да предоставят по-висока стойност на клиентите.

За кого е подходящо обучението

Външни и вътрешни консултанти, както и членове на фирми, които искат да постигнат по-добри резултати при работа с консултанти.

Ползите за Вас

  • Ще имате уникална възможност да съчетаете практически умения с разбиране на ISO стандарта за професията
  • Ще научите техники и добри практики за ефективно предоставяне на услуги по управленско консултиране
  • Ще развиете способност за по-добро разбиране за потребностите на клиентите и предоставяне на по-голяма стойност за тях
  • Ще можете да управлявате рисковете и да осигурявате по-предвидими резултати при консултантските ангажименти
  • Ще постигнете подобряване на качеството, професионализма и етичното поведение на Вашите екипи

Място и време

Обучението ще се проведе на 28 януари 2023 г. (събота) в гр. София от 9:00 часа до 15:00 часа. Подробности ще бъдат предоставени допълнително.

Такса за участие

Таксата за участие включва учебни материали, обяд и кафе паузи, издаване на сертификат и специфични допълнителни намаления:

  • 250 лв. с ДДС на участник, който не е член на БАУКО
  • 160 лв. с ДДС на участник за членове на БАУКО
  • 20% намаление за всеки следващ участник в обучението от една компания
  • 20% намаление от таксата за сертифициране като СМС, в случай че участникът започне процедурата в рамките на шест месеца.

Можете да заплатите таксата за участие по банковата сметка на БАУКО:

IBAN BG58 BPBI 7940 1043 3518 01

BIC BPBI BGSF

Юробанк И Еф Джи

 

Моля, потвърдете участието си на имейл bamco@bamco.bg до 20 януари 2023 г.