Назад

Търговска мисия с двустранни срещи с пакистански компании, гр. Лахор и гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, 25.02.-02.03.2023 г.


В периода 25.02.-02.03.2023 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с двустранни срещи с пакистански компании гр. Лахор и гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан. Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от сферата на информационните и комуникационните технологии и машиностроенето, в т.ч. машини за хранително-вкусовата промишленост и млекопреработването.

Ислямска Република Пакистан е бързо развиваща се държава и е една от страните с най-висок потенциал да станат най-големите икономики на XXI век. Лахор е главен промишлен и търговски център на северната част на страната и е сред двата икономически центъра на Пакистан. Градът се развива като най-големия център на софтуерни компании в страната. Сиалкот е известен като експортния хъб на Пакистан. Главни пазари за износа от Сиалкот са редица европейски държави, като България представлява интерес за пакистанския бизнес, в частност за малките и средните предприятия поради ключовото си географско положение.
Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да проведат двустранни срещи с пакистански компании в гр. Лахор, посещение и двустранни срещи с пакистански компании в Търговско-промишлената палата на гр. Сиалкот.
За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Пълна информация за условията за участие ТУК

При интерес предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 25 януари 2023 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 25 януари 2023 г. 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37 или Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75.