Назад

Покана за Национален двудневен научно-практически курс на тема „Опаковане на храни“


Съюз по хранителна промишленост организира  обучение за одитори, контролни органи и фирми на тема „Опаковане на храни“ от 27.06. 2023 г. до 28.06.2023 г. в София, Дом на техниката - ет. 1, зала 109.

ТЕМИ:

1. Basics of packaging principles and concepts/ Основи на принципите и концепциите за опаковане

2. Packaging legislation, standards, and regulations/ Законодателство, стандарти и разпоредби за опаковане

3. Packaging materials manufacturing/ Производство на опаковъчни материали

4. Specifics to packaging of food/feed products/ Специфика при опаковането на хранителни/фуражни продукти

5. Quality/food safety control and testing/ Контрол и изпитване за осигуряване качеството/ безопасността на храните

6. Printing processes and printing inks/ Процеси при печат и използване на мастила –

7. Packaging recycling/ Рециклиране на опаковки

8. Design of packaging materials/ Проектиране на опаковъчни материали

Пълна информация ТУК