Назад

Покана за онлайн семинар относно предизвикателствата и перспективите към металния и електро сектора - умения, знания и квалификация


В периода 4 – 6 октомври 2023 г. представители на Българската търговско-промишлена палата ще участват в европейски работен семинар по проект FactCheck - Adapting quality of VET offer to the need of industry – manufacturing sector

Основната цел на семинара е да се подобри сътрудничеството между институциите, осигуряващи професионално обучение и компаниите от индустрията. Разработването на европейски обучителен модул и прилагането му в обучителните планове също е във фокуса на събитието и проекта.

В семинара могат да участват представители на консорциума на проекта, обучители, ментори, предприемачи от двата сектора. Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

Събитието е продължение на проведеното проучване по проект FactCheck за нуждите на производствените компании по отношение на професионалното образование и обучение.

Партньорите по проекта от Германия, Испания, Полша, Гърция и България, сред които представители на центрове за професионално образование и обучение /ПОО/, бизнес и браншови организации изпълняват поредица от дейности, които са насочени към подобряване начините за сътрудничество между ПОО и индустрията, за да се отговори не само на нуждите на различните икономически сектори, но и да се генерира промяна, свързана с прехода към Индустрия 4.0.

Проектът се стреми да адаптира професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда и да подобри сътрудничеството между учителите в ПОО и фирмените обучители/ментори при използването на цифрови инструменти в преподаването.

ПРОГРАМА