Назад

Трансгранично признати електронни идентичности, облачна архитектура и BI инструменти са сред съвременните технологии, използвани от Агенция „Митници“


Резултатите от развитието на широкомащабен проект в сферата на информационните технологии, реализиран от Агенция „Митници“, бяха представени в рамките на кръгла маса „Съвременните технологии в дейността на Агенция „Митници““. Събитието, което на 28.09.2023 г., събра представители на браншови организации, икономически оператори и държавни институции, бе заключително по проект „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новите технологични решения, реализирани чрез проекта, са частна облачна архитектура (cloud architecture), трансгранично признаване на електронни идентичности за целите на митническата дейност и надграждането на склад за данни чрез business intelligence (BI) технологии за анализ на информация.

Митниците са сфера, която предполага висока степен на интеграция на ниво ЕС и дори на международно ниво в рамките на Световната митническа организация, заяви по време на кръглата маса заместник-директорът на Агенция „Митници“ Лъчезар Кръстев и допълни, че  това предполага и ускорено развитие на процесите по дигитализация.

Шестте изпълнени по проекта дейности са в съответствие с общата визия за развитие на митниците на ниво ЕС, а ключова роля имат промените в съюзното законодателство, които поставят срокове пред държавите членки, обясни ръководителят на Проекта и директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“ Кольо Колев.

Новите модули улесняват икономическите оператори в тяхната ежедневна работа. Дори две минути, спестени в една операция, която се повтаря многократно в месеца, с натрупване водят до съществени икономии. Според някои анализи например само промените в модул „Митническо задължение“ носят спестени разходи за труд от страна на бизнеса за над 440 000 лева годишно, доколкото говорим за над 77 000 операции месечно.

По време на конференцията стана ясно още, че проектът е втората от общо три фази на надграждане на Българска интегрирана митническа информационна система (БИМИС), както и че много от дейностите се извършват паралелно във всички държави членки на ЕС.

Новите системи, разработени от Агенция „Митници“, са реално улеснение за бизнеса и осигуряват сигурност и бързодействие на процесите, като предстои да се синхронизират практиките, а общуването с митниците да стане напълно безхартиено – около това становище се обединиха представителите на браншовите организации - Иван Стойнов от Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване (БСМВО), и Емил Дандолов от Национална организация на митническите агенти (НОМА).

Запис на конференцията можете да видите в YouTube канала на Агенция „Митници“:

https://www.youtube.com/watch?v=jyVW484WTd8&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=22DlEp7gki4&t=3s