Брой 132 (389), 10-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Приключи националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"


Големият победител в тазгодишното издание на националния етап на конкурса"Европейски награди за насърчаване на предприемачеството" е община Златоград с проекта „Етнографски ареален комплекс“ - резултат от съвместните усилия на местната власт и „Бултекс“ ООД.
Комплексът представлява голям музей на открито, който показва как е изглеждал градът преди повече от 100 години. В резултат на успешното публично-частно партньорство повече от 10 години Етнографският ареален комплекс, най-големият архитектурен резерват от възрожденския период в Родопите, е притегателен център за множество туристи.
Второ място в конкурса  зае Клубът по предприемачество Start It Smart с проекта 3Challenge.
3Challenge е   турнир  по предприемачество за иновативни бизнес идеи със състезателен елемент, която стартира през 2010 г. в София. Целта е подпомагане на младежи с идеи при започването на бизнес чрез предоставяне на необходимите знания и умения.
Между отделните кръгове на турнира Start It Smart организира обучения по различни теми, свързани с предприемачеството с интересни гост лектори и нестандартни работилници.
Победителят в националния конкурс и неговият подгласник ще представят България на европейския етап на конкурса през ноември в Литва.
*Start It Smart е клуб по предприемачество, създаден да разпространява и развива предприемаческия начин на мислене, докато подкрепя младите хора да стартират собствен бизнес.

Start It Smart е съосновател на BEIC, българският предприемачески и иновационен клъстер, както и на Startup Generation, най-голямата световна мрежа от млади предприемачи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активно икономическо сътрудничество между България и Кралство Нидерландия
БТПП удостои с Диплома холандския посланик Карел ван Кестерен Още
Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет
Зам.председател на БТПП Георги Стоев беше избран в ръководството на секция на ЕИСК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Недопускане на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращ социален пакет и засилване на борбата с безработицата
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Изменение на насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 Още
ИЗМЕНЕНИЯ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРКБИ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Приключи националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Етнографският ареален комплекс - Златоград е победител в конкурс за предприемачество Още