Назад

Без „инженеринг“ в строителството с публични средства


В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе работна среща между представители на ръководството на МРРБ и представители на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране.

Темата на работната среща бе процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“, която оскъпява строителството и създава условия за корупция.

Участниците се обединиха около следните решения:

1. Процедурата „инженеринг“ да остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.

2. Процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от дружества, които изцяло или частично са държавна или общинска собственост. Възложителите ще трябва да провеждат отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях.

Промените ще бъдат предложени да влязат в Закона за обществените поръчки.