Брой 120 (2375), 28-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки


Агенцията по обществени поръчки информира, че от 1 юли 2021 г. регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, се извършва изцяло чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Използват се разработени за целта функционалности, достъпни от работното пространство на съответната процедура.

Извън ЦАИС ЕОП се изпращат само документи за случаите по чл. 124, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ППЗОП и по чл. 235 от ЗОП (при изменения на договори, сключени в резултат на процедури, обявени преди задължението за използване на ЦАИС ЕОП (§ 48, ал. 2 от ППЗОП/обн. ДВ бр. 35 от 2021 г.). За тях и след 1 юли 2021 г. се прилага действащият към момента ред, чрез електронна поща pk_eop@aop.bg

--------

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) от 26.06.2021 г. се оптимизират функционалности, свързани с оповестяване на възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Въвежда се задължително попълване на структурирани данни за всеки сключен договор, с цел да се ограничи вероятността за допускане на грешки от страна на възложителите. Данните са обособени в отделна секция в работното пространство на поръчката. Информацията включва наименование на поръчката и/или обособената позиция, възложителя/ите, избрания/те изпълнител/и, срока на договора/анекса и стойността. Въведените данни се пренасят автоматично във формата на обявлението, с което се оповестява възлагането.

Агенцията по обществени поръчки обръща внимание, че оптимизирането на процеса е възможно да окаже влияние върху създадени форми на обявления за възложена поръчка, които не са изпратени за публикуване преди 26.06.2021 г. При тази хипотеза, публикуването е възможно едва след създаване на нова форма на обявление.

Извършването на тази оптимизация цели да улесни възложителите и да повиши публичността и прозрачността във възлагателния процес. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар относно новите ДДС правила за електронна търговия, в сила от 1 юли т.г.
15 юли 2021г., 13.30 часа, онлайн Още
Италиански компании от сектор дървообработка и дървопреработване ще посетят страната ни
С интерес към българския пазар и конкретни оферти за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проектът Digital Coach подпомага въвеждането на цифровизацията в практическото обучение
Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по проекта Още
Онлайн събитие за земеделския и хранително-вкусовия сектор, Турция - ЕС
Организира EUROCHAMBRES, съвместно с TOBB, 28-29 юли 2021 г. Още
ТУРИЗЪМ
Туристическите общини водят в концентрацията на фирми
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
Стартира проект „Чудесата на България – дигитални маршрути“
Съвместна инициатива на УНСС и вестник „Стандарт“ Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Проведе се обществен съвет към министъра на финансите
Информация и сравнителен анализ на приходната част на бюджета и най-големите разходни пера Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“
Структура, основни аспекти и новости Още
Фирми с иновативни градски решения имат възможност да участват в инициативата Resonator City Connect
Краен срок за кандидатстване: 30.07.2021 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Европейската мрежа по конкуренция публикува съвместен документ относно включването на националните органи по конкуренция в Акта за цифровите пазари