Брой 252 (1264), 30-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публикувани са стандартизирани образци на договори за възлагане на обществени поръчки за някои доставки и услуги


Агенцията за обществени поръчки (АОП) публикува одобрените от министъра на финансите в оставка Владислав Горанов стандартизирани образци на договори и специализирани клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки за някои често възлагани доставки и услуги. Одобрението им е със заповед № ЗМФ-1365 от днес, 29.12.2016 г., и е на основание чл. 109, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП, във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Образците са съобразени с действащото към 30 септември 2016 г. законодателство и са задължителни за прилагане от възложителите от 1 март 2017 г., с изключение на поръчките в областите отбрана и сигурност, както и в случаите на чл. 231, ал. 2 от ЗОП.

Договорите са публикувани на Портала за обществени поръчки в категория „Образци и списъци"/„Стандартизирани документи" и са достъпни за всички заинтересовани страни. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
И през тази година работата на Палатата бе подчинена на интересите на членовете, на техните виждания по принципите за развитие на българската икономика Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Изложение БАТА АГРО 2017 организира Българска асоциация на търговците на агротехника
16 - 19 май, на летището в гр. Стара Загора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Български вина могат да се представят на изложение в Братислава, 26-29 януари 2017 г.
Участие в 23-то международно туристическо изложение „Словакиятур” Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувани са стандартизирани образци на договори за възлагане на обществени поръчки за някои доставки и услуги
Те са задължителни за прилагане от възложителите от 1 март 2017 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитие на селското стопанство в Китай
Информация от СТИВ-Пекин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публична консултация на ЕК относно ДДС системата за малки и средни предприятия
Предложения за евентуалните промени, които могат да бъдат направени за улеснение на бизнеса Още