Назад

Проект на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.


Визията и стратегическите цели на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. отчитат стратегическата рамка на глобално, европейско и национално ниво по отношение на политиката по здравеопазване и политиката в областта на електронното управление, както те са определени в посочените по-долу стратегически и програмни документи.

Адреси за изпращане на становища и предложения:
Lilyana.Marinova@mh.government.bg

aognianov@mh.government.bg

 

Дата на откриване:

13.9.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Здравеопазване

Дата на приключване:

26.9.2023 г.

Добави коментар