Назад

Бизнес компас за Република Корея (към септември 2023 г.)


СТИВ- Сеул е подготвил Бизнес компас за Република Корея, който съдържа актуална информация за:

  • Икономиката на Южна Корея
  • Инвестиционната политика
  • Външната търговия
  • Основни отрасли на икономиката – Автомобилостроене, Информационните и комуникационни технологии, Електроника, Корабостроене, Фармацевтичната индустрия, Военнопромишлен комплекс, Минна промишленост, Строителство.

Включени са и полезни бизнес контакти - водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и браншови организации в Р Корея и адвокатски кантори, членове на Европейската търговска камара в Република  Корея.

Информацията е достъпна ТУК