Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотиви към него


Данък печалба няма да плащат фирми, които правят инвестиции в общини с безработица с 25% по-висока от средната за страната. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

Такава схема за данъчно облекчение действаше и до края на 2021 г. Но с новия програмен период на парите от ЕС условията за ползване на данъчни облекчения са променени и е необходимо ново одобрение на схемата от Европейската комисия. България вече е подала необходимите документи в Брюксел. Новата възможност за преотстъпване на корпоративния данък ще важи само за малки и средни предприятия, до 2027 г.

Отговорна дирекция:

Данъчна политика

E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване:

5.9.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

5.10.2022 г.

Добави коментар