Назад

Уебинар „Индустриалното сътрудничество ЕС–Япония, икономическа сигурност и отворена стратегическа автономност“


Българската търговско-промишлена палата получи покана от Центъра за промишлено сътрудничество ЕС – Япония за участие на български фирми в уебинар на 21 септември 2022 г., в хибриден формат (9,30 – 11.00 ч. /СЕТ/ онлайн, и 16,30-18,00 ч. в Токио).

Както ЕС, така и Япония зависят от отворената търговия и инвестиции като силни сфери и източник на растеж и устойчивост. Пандемията, причинена от Ковид 19, прекъсването на глобалните вериги за доставки, включително недостигът на полупроводници и последните геоикономически и геополитически кризи показаха, че Европа и Япония са взаимосвързани. Общите им интереси са отвъд осигуряването на непрекъснати вериги за доставки, особено на материали с критично значение, ресурси, енергия и технологии.

Целта на уебинара е засилване на сътрудничеството чрез насърчаване на икономическата сигурност, засилване на диалога ЕС – Япония по отношение на икономическата устойчивост за идентифициране и отстраняване на риска за изключителна зависимост, споделяне на добри практики за справяне с рисковете пред критичните глобални доставки и осигуряването на критичната инфраструктура.

Участието е безплатно. Предвиден е симултанен превод на английски език.

  • Програма тук
  • Регистрация за онлайн участие: тук
  • Регистрация за участие на място: тук
  • Повече информация тук