Назад

Проектът „Mind the Data” на Ямболската търговско-промишлена палата е отличен със Знак за качество
Проектът Mind theData”, ръководен от Ямболската търговско-промишлена палата, получи наградa за качествено изпълнение  на годишната валоризационна конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на 9 декември в хотел „Балкан“, София.

В събитието участваха над 120 участници, включително и изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов, Надя Младенова - зам.-министър на образованието и зам. -министърът на спорта Петър Бучков.

В края на всяка календарна година ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, прави обзор на проектите, осъществени в България по двете програми. След проведена валоризация на приключили през 2022 година проекти по тези програми, проектът „mindtheDATA - Creating a data protection culture among SMEs“ получи висока оценка и бе отличен със Знак за качество.

Съфинансиран от Европейския съюз по програмата Еразъм +, проектът mindtheDATA  съчета експертния опит на пет държави от ЕС чрез 7 организации от България, Гърция, Испания, Полша и Кипър. Това доведе като резултат до висококачествен подход и взаимодействие, както и иновативни обучителни инструменти за малките и средни предприятия. Проектът популяризира идеята фирмите да действат по начин, съответстващ на ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитие на иновации и диференциация, вместо да гледат на това само като задължение.

Най-значимият продукт от реализирането на проекта е платформа за обучение mindthedata. Нейната цел е да предостави на бизнес консултантите и на фирмите добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), които от своя страна, те могат директно да използват при подкрепата, която предоставят на фирмите, за да станат те съвместими с ОРЗД, и по-важното, да разберат ползите от създаването на култура за защита на личните данни във фирмата! Учебният материал е представен в 3 модула, които са достъпни на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание.

Платформата за обучение на бизнес консултанти и фирми може да намерите тук