Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон


Реформа в дружественото право с въвеждане на нов вид дружество – „дружество с променлив капитал“

БТПП принципно подкрепя предложените изменения в Законопроект за изменение и допълнение на търговския закон (сигн. 48-254-01-10), които имат за цел създаването на ефективна нормативна уредба, която да отговаря на нуждите на все по-разрастващия се на българския пазар технологичен сектор. Принципно бизнесът споделя идеята, че т.нар. „стартъп“ компании се нуждаят от sui generis модел на търговско дружество, което да не ограничава и възпира бързите темпове, с които тези компании обикновено се развиват. Безспорно въвеждането на нова уредба е не просто възможност, а необходимост, за да бъде България съответстваща на иновативното развитие, модернизация, дигитализацията и технологизацията, които процеси са обхванали всички краища на света и всички сфери на световната икономика.

По отношение на текстовете, предложени със законопроекта за създаване на нов вид правно дружество – дружество с променлив капитал (ДПК), БТПП има бележки и коментари относно:

  • Разписания нов правен институт „Договори за предоставяне право на придобиване на дялове и конвертируеми заеми
  • Придобиване на собствени дялове
  • Прехвърляне на дружествени дялове - особени правила и ограничения
  • Свикване на Общо събрание.

Предложенията на БТПП и съответните мотиви са подробно представени Становището, изпратено до Парламентарната комисия по правни въпроси – виж ТУК