Назад

Публична среща-дискусия във Враца, посветена на Националния план за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС
На 12 декември Търговско-промишлена палата-Враца проведе публична среща-дискусия между Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2022-2027, регионални власти, организации за подкрепа на бизнеса и представители на бизнеса от Северозападна България, по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от Илиана Филипова, председател на УС на Търговско-промишлена палата - Враца, която заяви готовността на екипа на ТПП-Враца да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства и повишаване на конкурентоспособността през новия програмен период.

Голям интерес предизвикаха представените от  Калин Маринов, зам.-главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, нови възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно:

  • Мерки по Програмата за икономическа трансформация в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост;
  • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2022-2027 (ПКИП);
  • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация " 2022-2027 (ПНИИДИТ).

Участниците в събитието се запознаха детайлно с предвидените дейности за подкрепа на бизнеса от Плана за действие, разработен по проект „DIALOG“, представен от Мая Милова – изпълнителен директор ТПП-Враца.

В рамките на оживената дискусия  бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти относно предстоящите мерки и програми.

********************
За допълнителна информация: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org