Назад

Умения за работа от разстояние за всички


Институт за икономическа политика (EPI) представя първите резултати  от иновативния партньорски проект по Еразъм+  „REMSKA - Умения за работа от разстояние за всички“.

Проектът „REMSKA“  цели да разшири предоставянето на висококачествени възможности за обучение, които подкрепят и повишават ключовите компетенции на възрастни, работещи или подготвящи се да работят от разстояние.

Резултатите от изследователските дейности относно потребностите от умения и предизвикателствата, с които се сблъскват служителите, на които се налага да преминат към дистанционна работа са представени в изследователския доклад: Умения за работа от разстояние: емпирично изследване на значимостта и нуждите в шест страни от Европейския съюз.

За да се запознаете накратко с целите и дейностите по проекта REMSKA, моля вижте  дигитална презентация: на английски, немски, български, гръцки, италиански, френски и словенски.