Брой 118 (375), 20-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати се съгласува с новото европейско законодателство


Правителството предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. С него в българската нормативна уредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/89/ЕС, чиято цел е да се осигури възможност за упражняването на допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи, включително когато те са част от финансов холдинг със смесена дейност. Промените са идентични за банките, инвестиционните посредници и застрахователите, поради което с преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения в съответните специални закони.

В обхвата на допълнителния надзор се регламентира включването на управляващите дружества и лицата, управляващи други предприятия за колективно инвестиране, по начина и в степента, в която са включени финансовите институции. При изчисляването на праговете за идентифициране на финансов конгломерат (ФК) те следва да се включат към сектора, към който принадлежат в рамките на групата. Ако не принадлежат към нито един сектор от нея, се прибавят към най-малкия финансов сектор.

За да се гарантира упражняването на ефективен допълнителен надзор върху поднадзорните лица, принадлежащи към ФК, законопроектът въвежда изискване към тях да предоставят поне веднъж годишно на БНБ, съответно на КФН, детайлна информация за правната, управленска и организационна структура на групата, включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества и значимите клонове. Надзорните органи предоставят получената информация на Съвместния комитет на европейските надзорни органи.

 Законопроектът регламентира създаването на надзорни колегии за ФК с оглед осигуряването на допълнителен принос към действащите надзорни колегии за банковата група, съответно комитетите за координация за застрахователна група в конгломерата, като те не следва да дублират или заместват вече съществуващите колегии за банковата и за застрахователната подгрупа на ФК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Прозрачността на обществените поръчки бе обсъдена с представители на Департамента по търговия на САЩ
Палатата представи предложения за подобряване на управлението на обществените поръчки Още
Български проекти могат да бъдат представени на среща на лидерите на местните власти от Китай и страните от ЦИЕ
Събитието ще се проведе в Чунцин, Китай от 2 до 4 юли Още
Компанията „БулВиет” е новата българска инвестиция във Виетнам
„БулВиет” има готовност да презентира други български фирми във Виетнам Още
Среща с южнокорейската фирма „Ию Съндей“ АД
Компанията има планове за производство на сертифицирани биопродукти от растителен и животински вид около вече съществуващите соларни електроцентрали Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бургаската търговско-промишлена палата проведе среща с деловите среди от Карнобат
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Правителството ще предложи в тристранния съвет минималната работна заплата да се увеличи от 1 октомври
Държавата обещава да се разплати с бизнеса до 30 август Още
Министърът на финансите: За момента не се мисли за актуализация на бюджета, а за оптимизации
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати се съгласува с новото европейско законодателство
Целта е да се осигури възможност за упражняването на допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК призовава за постигането на нов консенсус за възстановяването на икономическия растеж
Младежката заетост и финансирането на МСП са темите за предстоящия Европейски съвет Още