Назад

Стартира подготовката на национален проект за дуално обучение


Стартира подготовката на национален проект за дуално обучение. Това решение бе подкрепено от Националния икономически съвет. Консултативният орган, в който участват всички работодателски организации, проведе днес заседание, по инициатива на министър Никола Стоянов. От страна на БТПП участие взе главният сектретар, Васил Тодоров и Благовеста Джабирова, експерт в отдел „Икономически анализи и политика“.  Сред основните разгледани теми бяха недостигът на кадри и повишаването на тяхната квалификация, конкурентоспособността на българските фирми и мерките на правителството за овладяване на инфлационните процеси.

Целта на разработването на национален проект за дуално обучение е да се предприемат мерки на държавно ниво за по-широко прилагане на тази форма на подготовка, което в дългосрочен план ще подпомогне решаването на проблемите с липсата на работна ръка и квалифицирани кадри.

„Обсъждаме всички държавни предприятия да застъпят ефективно дуалното обучение, като един допълнителен стимул за насърчаването му в цялата страна“, обясни министър Никола Стоянов. По думите му в България вече се реализират няколко по-малки проекта в тази сфера, но има нужда от координирани действия на национално ниво, за представяне на дуалната форма на обучение пред учениците и техните родители. „Целта ни е с Министерството на образованието и науката и работодателските организации в срок от около месец, да подготвим цялостна концепция как това да бъде реализирано на практика. След това ще се надяваме за активната ви подкрепа и за реалното стартиране в цялата страна“, каза още икономическият министър. От страна на работодателските организации изразиха подкрепа за решението и подчертаха, че това е дълго чакана мярка на национално ниво.

От Министерството на образованието и науката посочиха, че един от проблемите, свързани с квалификацията на кадри, е ограниченият интерес към професионалните гимназии от кандидат-гимназистите. В тази връзка бяха обсъждани и координирани действия с работодателските организации, за да се популяризират възможностите за реализация при различните професии.

По време на заседанието беше дискутирано и действащото законодателство, което регламентира достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни. Работодателите поставиха въпроса за облекчаване на част от административните процедури и премахване на някои ограничения, които съществуват в момента. „Ще работим в посока облекчаване на режима на чуждестранните работници у нас, както и за по-добра информираност за конкретните нужди от работници, защото в момента липсва единен електронен портал, който да предоставя такава информация“, посочи още Никола Стоянов. Работодателските организации настояват и да се подобри качеството на електронните услуги за издаване на документи у нас, което още повече ще облекчи процеса по получаване на достъп до пазара на труда в България.

Националният икономически съвет обсъди и мерките на правителството за намаляване на инфлацията. Министър Стоянов внесе повече яснота по отношение на предвижданата мярка за налагане на таван на надценките на някои продукти в хранителните магазини, като сподели, че се подготвя и сайт, който ще дава информация за цените на основните храни в различните търговски обекти. Бяха обсъдени и необходимите промени в законодателството за по-облекчен режим за откриване на банкови сметки у нас на компаниите от чужбина, които искат да оперират на българския пазар. Предстои да бъде направен и преглед на законодателството в други европейски държави и да се разработят конкретни предложения.

Това е първо заседание на Съвета, след близо година и половина прекъсване на неговата дейност. По време на срещи с работодателските организации министър Стоянов се ангажира да възстанови дейността на този важен консултативен орган. Участие в днешното заседание взеха представители на всички ангажирани министерства и работодателските организации у нас.