Назад

Симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"


Съюзът по хранителна промишленост отправя покана за участие в 13-ти симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки", по време на изложенията Месомания и Булпек в Интер Експо Център - София.

Събитието ще се състои на 6 октомври 2022 г. от 10,30 часа.

Ето някои от темите:

  • Добавки в храните и хранителни добавки – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни в България
  • Най-новите изисквания към опаковките за храни и напитки. Актуална информация
  • Законодателство, регламентиращо изискванията към етикетиране на храните и представяне на хранителната информация - нови аспекти при етикетиране на храни.
  • Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.
  • Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност
  • Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи

 За повече информация ТУК