Брой 90 (95), 10-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

В млечните продукти се забранява добавянето на мазнини и протеини с немлечен произход


Правителството прие нова Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В документа са определени критериите за качеството и състава на млечните продукти, наименованията, използвани за млечни продукти, и специфичните изисквания към етикетирането им.

Наредбата регламентира разрешените съставки при производството на млечни продукти. Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход. Наредбата въвежда и дефинира понятието „имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко” и специфичните изисквания при етикетирането на тези продукти.

С приемането на документа ще се въведат унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти. Наредбата ще гарантира, че информацията за храните няма да въвежда в заблуда потребителите.

Наредбата е приета на вносител. Проектът й беше публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg на 14 април 2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС
Палатата подкрепя идеята за разработване и приемане на Закона Още
Новоназначеният български посланик в Аржентина посети БТПП
С новия си пост посланикът ще покрива и страните Чили, Уругвай, Парагвай и Боливия Още
Покана за участие в бизнес срещи с китайски фирми от провинция Ляонин
Китайските компании имат интереси в областите изкуство, бижутерия, инфраструктурни проекти и вътрешен дизайн Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
В млечните продукти се забранява добавянето на мазнини и протеини с немлечен произход
Въвеждат се унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ДФЗ ще представи схемата „Възстановявания при износ на селскостопански продукти към трети страни”
Ще бъде представена спецификата на схемата като пазарна мярка на Общата селскостопанска политика с финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието Още