Брой 86 (2341), 10-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Поканата за номинации за наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2021 г. вече е отворена


Наградите Standards+Innovation са инициатива на европейските организации за стандартизация CEN CENELEC и техните членове, чрез които се потвърждава важният принос на научните изследвания и иновациите към стандартизацията. Наградите се присъждат на изследователи, иноватори, предприемачи и стандартизатори като признание за техния принос в засилване на връзката между иновациите и стандартизацията.

Българският институт по стандартизация информира, че поканата за номинации за наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2021 г. вече е отворена.

Наградите се раздават в четири категории:

Награда 1: Присъжда се за европейски изследователски и иновационен проект, в който успешно е включена стандартизацията: могат да бъдат номинирани проекти, в които стандартизационни организации - членове на CEN или CENELEC, участват като партньор по проект или като подизпълнител в проект по „Horizon 2020“ или подобен европейски проект.

Награда 2: Тази категория дава награда на индивидуален изследовател/иноватор, който: • успешно е интегрирал научните изследвания/иновациите и стандартизацията чрез включване на разработването на стандарти в научноизследователска и развойна дейност или иновационни процеси в подкрепа на навлизането на иновация на пазара
• постигнал е конкретни резултати от научни изследвания (например, публикувани в научно списание), които са включени в стандартизационни документи.

За да няма припокриване с наградата CEN-CENELEC S+I Horizon (Награда 1), в тази категория не трябва да се предлагат номинации, идващи от нечие участие в проект по H2020 (или подобен).

Награда 3: В тази категория се дава награда на млад изследовател (под 30-годишна възраст) за изготвени дипломни работи, докторски дисертации или други университетски изследователски проекти, насочени към стандартизацията. Изследването/дипломната работа/дисертацията може да бъде фокусирано върху това как стандартите повишават ефективността в практическите приложения или върху общата роля на стандартизацията в определена област.

За да няма припокриване с останалите категории награди, тази награда е определена за индивидуален студент/учен под 30-годишна възраст.

Награда 4: Специалист в технически орган (председател, ръководител или секретар), който активно и успешно си сътрудничи с изследователи и/или иноватори в рамките на своя технически орган.

Процес на номиниране: Номинирането се извършва чрез националните организации за стандартизация. Всяка кандидатура ще се оценява по определени критерии. В случай че желаете да бъдете номинирани или да предложите кандидати за номиниране от БИС за участие в европейския конкурс, може да се свържете с Ванина Пенчева, експерт „Международно сътрудничество” в БИС, на имейл vanina.pencheva@bds-bg.org в срок до 31 май 2021 г.

За повече информация относно инициативата Standards+Innovation виж: https://www.standardsplusinnovation.eu/.
Списък на номинираните и победителите за 2019
Списък на номинираните и победителите за 2020

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага нова консултантска услуга „Маркет Дрон“
За стратегическо позициониране, разширяване на каналите за дистрибуция и нови пазари Още
Виртуална бизнес среща България - Украйна
Възможност за запознаване с украинския пазар, установяване на контакти с местни институции и компании Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристическа борса "Вашата ваканция" 2021, 14 и 15 май, Изложбен център „ФЛОРА“, Бургас
Покана от Бургаската регионална туристическа асоциация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Уебинар на "Хоризонт Европа" – The Funding & tenders Portal for beginners, 27 май 2021 г.
Разяснения за търсенето на възможности за финансиране и партньори, регистрация на организация... Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за проект на „Шварц Ай Ти България“
Инвестиционният проект e в областта на високите технологии Още
БИЗНЕС СРЕДА
От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1
За временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Поканата за номинации за наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2021 г. вече е отворена
Предложения от български кандидати за участие в европейския конкурс се подават в БИС до 31 май 2021 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нормативна уредба във Виетнам за внос и износ на стоки - правителствени разпоредби относно карантината, безопасността на храните, стандартите за качество
СТИВ - Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социална среща на върха в Порто: всички партньори се ангажират със социалните цели за 2030 г.
Ангажимент към изпълнение на Европейския стълб на социалните права Още
Eврокомисията засилва контрола над разплащателните агенции на държавите-членки през 2021г.
Засиленият контрол засяга дейността и на Държавен фонд "Земеделие" Още