Брой 219 (729), 13-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нова колекция от стандарти за енергийна ефективност на CD


 

Актуалността на темата за енергийната ефективност и широкото прилагане на стандартите за енергийна ефективност на сградите доведе до издаването от Българския институт за стандартизация (БИС) на нов диск с колекция от стандарти със заглавие „Енергийна ефективност - енергийни характеристики на сгради”. Целта е да се улеснят всички, които имат интерес и желаят да повишават енергийната ефективност на сградите.

Колекцията включва официалните издания на български език на шест стандарта, отнасящи се за енергийна ефективност, които осигуряват средство за оценяване на приноса на строителните продукти и сградните инсталации за съхранение на енергията и за цялостните енергийни характеристики на сградите.

Дискът включва следните стандарти: 

Номер

Наименование

БДС EN ISO 13370:2008

Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земната основа. Методи за изчисление (ISO 13370:2007)

БДС EN ISO 13789:2008

Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация. Метод за изчисление (ISO 13789:2007)

БДС EN ISO 13790:2008

Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство (ISO 13790:2008)

БДС EN 15217:2007

Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради

БДС EN ISO 6946:2008

Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчислeние (ISO 6946:2007)

БДС EN ISO 14683:2008

Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности (ISO 14683:2007)

Тези стандарти съдържат практични методи за изчисляване на топлинните и енергийните характеристики на сградите и тяхното изразяване.

Тази колекция е предназначена за:

  • разработващите процедури за енергийна сертификация на сградите;
  • органите в строителството, установяващи минималните изисквания за енергийните характеристики;
  • проектантите на сгради, собствениците и управителите на сгради при оценяване на характеристиките на новопроектирана или съществуваща сграда и на начините за тяхното подобряване.

Цената на предлагания диск е 240 лв. с ДДС, което спестява 55%, ако закупувате предлаганите стандарти поотделно.

Купи

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На заседание на Парламентарната бюджетна комисия БТПП представи становището си по актуализацията на държавния бюджет
След близо четири часа обсъждане комисията прие актуализацията Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС в Солун
Ротационното председателство на Съвета ще бъде официално предадено на ТПП Молдова Още
Покана за участие в конференция „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции”
Акцент - перспективи пред малкия и средния бизнес Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките
Поради наличието на многобройни и важни промени, се предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките да бъде отменен и заменен с нов закон Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Balkan Trade Bridge 2014 – 4 декември 2014, София
В рамките на Български икономически форум 2014 Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова колекция от стандарти за енергийна ефективност на CD
Включва шест стандарта за енергийна ефективност, които осигуряват средство за оценяване на приноса на строителните продукти и сградните инсталации за съхранение на енергията Още
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
На вниманието на лицата, които пускат и разпространяват на пазара течни горива
Тези лица съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Депутатите в Европейския парламент призоваха за данъчна хармонизация
Извънреден дебат за борбата с избягването на данъчно облагане, провокиран от последните разкрития за тайни сделки Още