Брой 110 (1622), 13-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Промени във виетнамската нормативна уредба във връзка със Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам


СТИВ - Хошимин изпрати в БТПП информация относно Промени във виетнамската нормативна уредба във  връзка със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Виетнамското правителство предвижда предприемането на важни стъпки за изпълнение на ангажиментите си по Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, очаквайки увеличаване на чуждите инвестиции в близко бъдеще.

 В подготовка за влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, Министерството на правосъдието на Виетнам вече работи по проект на програма за всеобхватни юридически мерки, които включват преразглеждането на редица регламенти и нормативни документи, включително и такива, които са свързани с обществените поръчки.

Когато се подпише Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, Националното събрание на Виетнам ще разгледа и одобри тази програма. След това ще бъде възложено на правителството да я изпълни.

Съгласно проектопрограмата Законът за обществените поръчки няма да се променя. Въпреки това, вероятно, ще има конкретни правила за офериране, които ще бъдат променени в съответствие със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Виетнам досега е въвел редица правила, за да помогне на виетнамските изпълнители да увеличат капацитета си. Пример за това е наддаването за инженерингови пакети на стойност над 230 000 щатски долара, целящо да помогне на малките предприятия да подобрят капацитета си. Освен това, изискването, чуждестранните кандидати да имат за партньор  виетнамска фирма, също ще им помогне да получат международен опит.

Оферирането по електронен път също е стъпка за местните контрагенти постепенно да се адаптират към новата ситуация, като същевременно повишат конкурентоспособността, прозрачността, професионализма и ефективността си в местните търгове в рамките на  Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам и с Всеобхватното и прогресивно споразумение за транс-тихоокеанско партньорство Виетнам се ангажира да отвори пазара си за чуждестранни фирми по отношение на международните търгове в споменатите две зони за свободна търговия.

Съгласно ангажиментите си в Споразумението за свободна търговия с Европейския съюз, Виетнам трябва да третира фирмите от Европейския съюз също като местните компании. Това означава, че на фирмите от Европейския съюз ще бъде разрешено да се включват не само към големи търгове, но и в по-малки. Фирмите от Европейския съюз няма да се задължават вече да имат партньорски взаимоотношения с виетнамски фирми, както се изисква понастоящем.

Съгласно настоящите виетнамски нормативни документи, чуждестранните фирми могат да участват само в големи търгове, които виетнамските фирми не са в състояние да изпълнят, или в тези, за които не могат да се намерят изпълнители. Чуждестранните фирми трябва да си сътрудничат сега с виетнамски фирми, ако искат да се включат в даден търг.

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам се счита за едно от най-изчерпателните и амбициозни търговски и инвестиционни споразумения, които Европейския съюз някога е сключвал с развиваща се страна. Това е второто споразумение на Европейския съюз в региона на Югоизточна Азия след Сингапур и ще засили двустранните отношения между Виетнам и Европейския съюз.

Виетнам ще има достъп до пазар от 500 милиона души и общ брутен вътрешен продукт от 15 трилиона щатски долара, което представлява 22% от световния брутен вътрешен продукт. В замяна на това, износителите и инвеститорите от Европейския съюз ще имат допълнителни възможности за достъп до една от най-бързо развиващите се страни в региона.

Според Европейската търговска камара във Виетнам, по-засилени ангажименти от инвеститори от Европейския съюз може да се очакват, когато Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам влезе в сила. Инвеститорите чакат по-благоприятни условия по отношение на пазара на услуги, защита на инвестициите и други аспекти, които могат да бъдат постигнати от партньорството още през следващата година. Виетнам е във фокуса на инвеститорите от Европейския съюз, включително и тези, които вече работят в страната и които са отворени за разширяване на своите бизнес дейности.

Изготвил:

Олег Маринов

Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нови възможности за сътрудничество между България и Русия в областта на медицината и фармацията обсъдиха представители на бизнеса от двете страни
Българо-руския форум „Медицина и фармация – 2018“ се проведе днес в БТПП Още
За незабавно оттегляне на проектозакона за Българската автомобилна камара настояват АИКБ, БСК И БТПП
Предлагат провеждане на срещи с парламентарните групи и ресорната парламентарна комисия Още
БТПП предлага данъчни и счетоводни консултации
За клиенти - членове на БТПП, първоначалната устна консултация е безплатна Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай
7 юли 2018 г., Национален дворец на културата, София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени във виетнамската нормативна уредба във връзка със Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
Износителите от ЕС ще имат допълнителни възможности за достъп до една от най-бързо развиващите се страни в Югоизточна Азия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Търг в Черна Гора за строеж на първа фаза на соларна електроцентрала