Брой 54 (1812), 19-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Перспективи за имплементиране на закона за тьрговските агенти в Ирак


СТИВ – Ирак информира, че предвид изтичането на определеното време от една година гратис, предоставено на чуждестранните фирми за адаптиране към закона за търговските агенции в Ирак (N79 от 01.11.2017 г.) властта в страната може да имплементира зададените в него промени по всяко време. Към момента все още законът не е влезнал в сила и няма индикации за имплементирането му в краткосрочен аспект. Въпреки това СТИВ-Ирак счита за целесъобразно да бъдат уведомени българските компании и фирми вносители на продукция в страната за евентуалните промени, които ще настъпят с влизането в сила на закона.

Заложените промени в закона са в състояние да окажат сериозен ефект върху икономиката на страната и особено на компаниите вносители на стоки в Ирак. Според новия закон (Приложение N1) за търговските агенти се създават нови защити за предприятията, които са изцяло собственост на иракчаните. Въпреки че все още предстои да се види как се прилага законът, той може да доведе до прекъсване на съществуващи чуждестранни инвестиции в иракските фирми, както и преустановяване на внос на български фирми, които не отговарят на изискванията по закона. Също и ограничаване свободата на договаряне за чуждестранни компании, които доставят продукти за Ирак чрез дистрибутори, търговски дилъри и франчайз агенти.

Новият закон за търговските агенти разширява дефиницията за „търговски агент", за да обхване споразуменията за дистрибутори и франчайзинг, в допълнение към взаимоотношенията с агентите, което отбелязва значително разширяване в сравнение с обхвата на Стария закон (Закон N51 от 2000 г.). Лимитът по стария закон за максимум три агенти за всеки бизнес се премахва. Премахва се също ограничението за предприятията от публичния сектор, които търгуват с търговски агенти.

Промените в член 13 и член 20 могат да окажат значително въздействие върху предприятията, опериращи в Ирак. Според тях вносът на стоки в страната може да се осъществява само чрез регистриран търговски агент (член 13).

Според чл. 20 чуждестранните фирми не могат да прекратят или да откажат подновяване на договор с търговски агенти, освен ако прекратяването или неподновяването е по “оправдателни причини” (член 20). Самият термин “оправдателни причини”, заложен в закона, дава възможност за неговото широко тълкуване, като в този аспект чуждестранните търговско-икономически представителства в Ирак очакват юридически проблеми с налагането на закона.

Регистрацията на търговските агенти трябва да се подновява ежегодно.

Член 13 съдържа разпоредба, която дава право на държавната компания за панаири (към Министерството на търговията) и на митническите органи (съгласно Министерството на финансите) да забраняват вноса на стоки за търговски цели, освен ако този внос не е извършен чрез търговски агент.

Ако бъде приложена така, както е написано, тази разпоредба ще означава, че вносът на стоки в Ирак ще бъде разрешен само чрез регистриран търговски агент. В закона се посочва, че търговският агент трябва да бъде иракски гражданин или компания, изцяло собственост на иракски граждани. Всяка съществуваща иракска компания с неиракски акционери, които в момента внасят и разпространяват стоки и услуги в Ирак, може да се наложи да преустановят или преструктурират своята дейност.

Член 20 от новия закон за търговските агенти въвежда защита за търговските агенти от прекратяване или неподновяване на договор, без компанията вносител да има „оправдателна причина“ (съществена причина). В този аспект няма точни формулировки на термина „оправдателна причина“. Това може да се използва от юристите на чуждестранните компании за интерпретиране на закона в тяхна ползва. Също така не е установено дали прекратяването без такава съществена причина води до претенция за обезщетение или невалидно прекратяване.

В този аспект при налагането на закона СТИВ-Ирак съветва българските компании да се възползват от тази т. нар. „пропуска в закона“ с цел интерпретирането му в тяхна полза при наличие на проблем. Можем да се очаква, че тази своеобразна защита ще се прилага за всички нови и съществуващи договори, които попадат в обхвата на закона. Освен това иракски компании, които понастоящем имат валидни договори на търговски агенти с чуждестранни фирми, включително договори, които преди това са били извън обхвата на регистрацията на търговските агенти като дистрибуторски, дилърски и франчайз споразумения, могат да се регистрират и да се възползват от тази нова законова защита.

По отношение на Иракски Кюрдистан:

Новият закон за търговските агенти понастоящем не се преразглежда от парламента на Иракския Кюрдистан в Ербил и следователно няма да бъде приложим на териториите, контролирани от регионалното правителство. Отношенията с търговските агенции в Иракски Кюрдистан ще продължат да бъдат подчинени на предишната правна рамка, която технически е в обхвата на стария закон. Въпреки това следва да се има предвид, че отношенията между Ербил и Багдад се подобряват. Ако в контекста на процедурите по унифициране на митническата система в Ирак федералната власт изиска от Ербил също да имплементира закона, е много вероятно регионалната власт да го направи. В този аспект българските компании, вносители на стоки за Иракски Кюрдистан също следва да предприемат необходимите предварителни мерки, в случай че законът влезе в сила.

Възможни сценарии за развитие:

Чуждестранните инвеститори с инвестиции в дружества във Федерален Ирак, които внасят и разпространяват стоки и услуги, трябва да разберат как новият закон за търговските агенти може да повлияе на техния бизнес.

Компаниите, които продават продукти и услуги в Ирак, трябва да преразгледат договорите си със съществуващи дилъри, дистрибутори, франчайзи и агенти и да преценят какви промени са необходими.

Тъй като към момента законът още не е влезнал в сила и няма точни зададени дати за това, предприятията могат да се съобразят с новия закон и като се има предвид броят на променливите относно начина, по който той може да бъде прилаган от различните институции на иракското правителство, има време чуждестранните компании да оценят практическото прилагане на новия закон.

В Приложение N2 са приложени тълкувателни бележки на закона на юристите Ахмед ал-Джанаби, Кристофър Гънсон, Щефан Ходжсън и Омар Акрави, представители на асоциацията „МЕНА“, която предлага юрисконсулт услуги в Ирак и може да съдейства на български компании и фирми при необходимост и констатиране на проблем със закона. В приложението са посочени още контактни детайли на асоциацията и адрес на техните клонове в Близкия Изток, в т.ч. Ирак.

Изготвил: Васил Василев
СТИВ - Ирак

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Български фирми, участвали в Mobile World Congress, оценяват като изключително полезно членството си в БТПП
Среща с представители на Националния борд по туризъм
Бяха обсъдени предстоящи съвместни инициативи Още
Покана за кръгла маса „Иновативни подходи в създаването и производството на биологично активни вещества, природни продукти и функционални храни, както и в здравния, уелнес и спа туризма“
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар за работодатели относно включване на бежанци на пазара на труда
25 март, Пловдив Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Предварителните данни на НОИ сочат неутрален ефект от отпадането на дохода за периода 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент за отпуснатите след 2018 г. пенсии
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Перспективи за имплементиране на закона за тьрговските агенти в Ирак
Компаниите, които продават продукти и услуги в Ирак, трябва да преразгледат договорите си ... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въпроси и отговори относно Директивата за авторското право в цифровия единен пазар
Нова награда на ЕС за отличаване на лидерите в областта на безопасността на продуктите
Заявления за кандидатстване се подават до 7 април 2019 г. Още