Брой 163 (168), 22-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО

По-лесен достъп на европейски строителни консултанти у нас


Правителството прие на днешното си заседание промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор.

С промените се дава възможност на лицата, които упражняват тези дейности по законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да могат да ги изпълняват и на територията на България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С постановлението се определя и срокът на валидност на удостоверението – до въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на страна по Споразумението за ЕИП.

Предвидено е създаването на отделен публичен регистър за тях.

Основните очаквани резултати от прилагането на допълнението в наредбата са свързани с преодоляване на пречките при свободното движение на консултантски услуги в областта на строителството.

Също така се цели улесняване упражняването на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или строителния надзор, когато лицата ще упражняват консултантска дейност временно и еднократно за определен строеж.

С новите условия ще бъде намалена и административната тежест за заявителите на услуги.

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 50 хил. фирми и 3500 търговски представителства Още
БТПП и Пекинският университет ще си партнират за подобряване на комуникацията между българския и китайския бизнес
Пекинският университет въвежда програма „Как да правим бизнес с Китай” за обучение на чуждестранни студенти и млади бизнесмени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес мисия в САЩ за посещение на търговското изложение за води - Ню Орлеанс, Луизиана
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По-лесен достъп на европейски строителни консултанти у нас
Предвижда се създаването на отделен публичен регистър за тях Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
От днес Русия е пълноправен член на Световната търговска организация
В СТО членуват 156 държави, които реализират над 97% от международната търговия в света Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младите хора в Европа
Безработните млади хора в ЕС са 5,5 милиона Още