Назад

Институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ става тестови център на НАТО за нови технологииНа 7 април 2022 г., по време на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, Алиансът предприе следващата стъпка в усилията си в сферата на новите технологии.

През 2021 година НАТО обяви създаването на ускорител за стимулиране на иновациите в отбраната DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). DIANA ще ускори намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства чрез свързване на съществуващи в съюзниците елементи с тези на Алианса. DIANA цели да направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и академичните среди още по-тясно с цел идентифициране и развиване на следващото поколение технологии, които ще отговарят на нуждите на сигурността и отбраната.

Един от ключовите елементи на DIANA е създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии, които имат военно и гражданско приложение, или т. нар. технологии с двойна употреба.

След кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) е избран да бъде тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от тази мрежа GATE ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

Професор д-р Силвия Илиева, директор на GATE, подчерта, че мисията на GATE да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото се вписва изцяло в концепцията на ускорителя DIANA. Това е успех не само за Института, а и допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в НАТО.

Освен че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс.

Създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии подпомага управлението и развитието и на цялостния технологичен потенциал на Алианса. В този смисъл, участието на България в това начинание също гарантира свободата и сигурността на българските граждани и устойчивостта на националните ни институции, както и тези в останалите 29 държави-членки на НАТО.

Не на последно място, успехът на GATE затвърждава предишните усилия на България в Алианса в сферата на новите технологии: по-рано София бе една от столиците, които командирова експерт в специалната консултативна група на НАТО по нови технологии. Този успех, както и успехът на GATE, са плод на съвместни усилия и подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната.