Брой 215 (220), 05-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Наблюдение на работната сила, трето тримесечие на 2012 г.


Според предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през третото тримесечие на 2012 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 369.3 хил., или 68.5% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 1.8 процентни пункта по-висок.

Общият брой на заетите лица е 3 015.9 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години - 47.9%.

Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2 977.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група e 60.6%, или с 0.8 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2011 година.

Безработните лица са 392.9 хил., а коефициентът на безработица - 11.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.3 процентни пункта.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Стартира проект MILD HOME с участието на БТПП
Проектът e ориентиран към изграждане на еко селища - енергийно независими, с нулеви емисии и екологично управление на отпадъците Още
БТПП подкрепя алтернативните способи за разрешаване на спорове и в частност медиацията
От 2005 г. към Палатата действа Център за медиация Още
Среща с председателя на Британо-българската търговска палата
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Мобилна лаборатория за изследване на качеството и безопасността на текстилните продукти представят в Русе
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Испанска фирма търси партньори за изграждане на мощности за производство на пелети от иглолистна дървесина в България
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2012 - 2020
Целта е подобряването на функционирането на пазара на труда и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Наблюдение на работната сила, трето тримесечие на 2012 г.
По данни на НСИ за последното тримесечие коефициентът на безработица е 11,5% Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ефективни ли са европейските фондове?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес конференция "България - Силициевата долина на Балканите"