Назад

Обръщение от председателя на БТПП


Уважаеми членове, партньори, колеги и съмишленици,

2024 година  ще е година на очаквания за ускоряване на растежа и възстановяване след Ковид епидемията, макар че се забелязва забавяне в темповете на растеж и по-дълготраен от очакваното негативен тренд за икономиката. Въпреки усилията, логистичните връзки също се възстановяват по-трудно от предвижданията, което е обяснимо при наличието на тежки конфликти близо до нас. Достатъчно е да споменем само войната на Русия в Украйна и агресията на Хамас срещу Израел. В тази нова реалност на БТПП се падна нелеката задача да председателства  Асоциацията на организациите на българските работодатели. Като прибавим и затрудненията по формиране на редовно правителство, става ясно какво предизвикателство за нас е да работим за осъществяване на приоритетите на Асоциацията. С общите усилия на членовете й се очертава възможност не само да не се допусне влошаване на икономическата среда в България, но и нещо повече - чрез разумни и премерени реформи да осигурим трайно върховенство на правото и ограничаване на предпоставките за корупция. Продължават усилията ни за доказване на готовността на страната за присъединяване към Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР.

Очевидно, 2024 година отново ще бъде белязана от предизвикателства, но и от възможности за всички нас - имаме реални шансове нашите най-важни приоритети да бъдат реализирани. За БТПП, както и за всички непредубедени организации и експерти в областта на икономиката, стъпките, които изброихме по-горе, ще дадат нови и по-атрактивни позиции на България в надпреварата за привличане на инвестиции от страната и чужбина. Като цяло, те ще доведат до по-добър достъп до финансиране, до повече доверие в пазара, до по-голяма предвидимост в развитието на икономиката, значително улесняване на логистиката и още много други, които в сравнение с временните затруднения през периода на функционирането на две валути за преходния период към еврото и хиперболизираната заплаха от ръст на инфлацията, си заслужават допълнителните усилия и търпение.

БТПП отново ще предоставя на икономическите оператори целия набор от високоефективни и качествени услуги, доказани вече почти 130 години, съобразени със стандартите на Международната търговска камара, Париж - от намирането на партньори, през реализиране на сътрудничеството - чак до разрешаване на търговски спорове. Разбира се, услугите ще са на разположение на нашите членове при преференциални условия, защото те със своята ангажираност с проблемите на българската икономика и с участието си в изработването на възможно най-балансираните предложения за решаване на ключови въпроси на нашето развитие, допринасят всеки ден за постигане на по-устойчива икономическа среда.

Две важни стъпки сме задължени да отбележим. Първата е свързването на Доброволния регистър на БТПП и регистъра на продуктите БГ Баркод на GS1 България, осигуряващо още по-голяма прозрачност на информацията за фирмите и гражданите, непостигната от по-голямата част от сродните организации по света. Втората е решителното доближаване дейността на Арбитражния съд при БТПП до регионалните ни структури чрез значително разширяване на списъка на арбитрите и доближаване до най-демократичните и доказани арбитражи в света.

През 2024 година заедно с важните развития, които очакваме, ще трябва да отчетем степента на изпълнение на основополагащия документ - Насоките за дейността 2019-2023г.,  отразяващ неизменно препоръките, посочени от  бизнеса и нашите 55 000 членове. Трябва отново да докажем, че БТПП е организацията, на която традиционно се доверяват най-стабилните и устойчиви на трудностите компании, упълномощавайки Палатата да ги представлява в социалния диалог.

С общи усилия и с дължимата грижа от целия висококвалифициран екип на системата на търговските палати в България това е мисия възможна и ние, както винаги, ще я поемем отговорно.

С пожелания за по-успешна 2024 година ще вървим до вас, а когато е трудно, ще заставаме и пред вас, със стремеж напред и нагоре към по-добра икономика и по-успешна България.

Цветан Симеонов
Председател на УС на БТПП