Брой 245 (2003), 20-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Финална конференция и партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“


Търговско-промишлена палата - Враца участва във Финална конференция и партньорска среща по проекта 2REVIVE - “Втори шанс за успех в предприемачеството”, №2017-1-PL01-KA202-038525, които се състояха на 12 и 13 декември във Варшава, Полша.

На конференцията бяха представени различните интелектуални продукти, които бяха създадени по проекта. Водещият партньор от Avsi polska представи Изследване на поведенческите нагласи спрямо втория шанс за предприемачески начинания. Изследването има за цел да определи както индивидуалните, личните, така и обществените нагласи в партньорските страни към втория шанс за успех в предприемачеството и как те влияят на поведението на хората, желаещи да стартират бизнес начинание след първоначален неуспех.

На втората презентация участниците се запознаха с инструмента за онлайн самооценка, който има за цел да помогне на предприемачите, които планират повторно начинание, да идентифицират своите силни и слаби страни в 7 категории, считани за стълбове за управление и поддържане на успешен бизнес. Чрез теста за самооценка участниците ще имат възможността да разберат и да разсъждават върху причините за своя неуспех и да се образоват с цел по-успешно бъдеще.

Партньорите от Informo, Хърватия, и In Dialogue, Нидерландия, представиха Наръчника за ментори, който е практически пътеводител и може да се използва по различни начини. Ако менторът се нуждае от конкретна информация, може да отиде в съответната част на документа, за да получи необходимото.ата му информация.

Четвъртият интелектуален резултат -  наръчникът “Втори шанс за успех в предприемачеството”, бе представен от ЕЦК, България и Prism, Италия. Той осигурява на неуспелите предприемачи знания и умения, които са им липсвали при първия отпит да стартират бизнес. В наръчника са дадени указания за повторно стартиране на бизнес, съвети за написване на бизнес план, инструменти за стимулиране на бизнеса и др.

На 13 декември се проведе финалната партньорска среща по проекта. Всеки от партньорите представи резултатите от изпълнението на проекта през четвъртия проектен период в своята държава.

Европейски център за качество -  отговорен за Дейност2, представи качеството на управлението с поглед към съответните отчети и актуализации.

Като партньор, отговорен за Дейност 3 – Разпространение и експлоатация на проекта, екипът на ТПП Враца представи резултатите от изпълнението.

Работата приключи с организационни въпроси по предстоящото финално отчитане на проекта.

-------------------
Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само и единствено вижданията на автора, ТПП-Враца и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
БТПП подкрепя въвеждането на тол системата, но при целесъобразни цени и обхват Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Възможност за позициониране сред най-сигурните и устойчиви компании в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“
Представени бяха различните интелектуални продукти, създадени по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars: Презентирай бизнеса си с Юли Тонкин на 13 януари от 15.00 часа
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработицата за ноември 2019 г. е най-ниска за последните 11 г.
Постъпилите на работа безработни от началото на годината са 207 932 Още
При работа на официален празник трябва да се изплати минимум двойна надница
За Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември, а за Нова година – 01 януари 2020 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“
Фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България