Брой 147 (907), 03-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. евро


Приета бе програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия. Тя ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата ще бъде насочена и към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове. 

Заместник–председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, посочи, че това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. България ще може по-активно да работи със Сърбия в областта на туризма, опазването на културното наследство и околната среда. „Тези почти 60 милиона лева означават повече инвестиции и нови работни места за съседните на Сърбия региони“, отбеляза тя.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: „Благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока.

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са: 
-Подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.
-Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.
-Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта).
-Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.
-Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм. 
 
13-те региона, участващи в програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия са:
- в България: региони на ниво NUTS III: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил
в Сърбия: региони на ниво NUTS III: Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички, Пчински

Акцент в програмата ще бъде поставен върху три приоритета - устойчив туризъм, младеж, околна среда.

Източник: Европейска комисия

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на сътрудничеството с Федерацията на научно-техническите съюзи в България
Обсъдени бяха въпроси по синхронизиране на съвместната дейност с ФНТС Още
Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция
Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Предстои въвеждане на Митническа информационна система за изнасяне
ТУРИЗЪМ
България ще използва опита на Португалия при планиране на рекламата на страната
В новата програма за реклама на България основно внимание е обърнато на дигиталния маркетинг Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. евро
Програмата ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, Милано, Италия
Търговската мисия ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2015 г. Ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и облекло Още