Брой 147 (907), 03-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Предстои въвеждане на Митническа информационна система за изнасяне


По информация от Агенция „Митници“ през първата половина на август 2015 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ).

С цел осигуряване на плавен преход Агенция „Митници“ поддържа тестови Портал на МИСИ.

Икономическите оператори, желаещи провеждане на тестове следва да заявят това на електронна поща: helpdesk.ecs@customs.bg, като в „subject“  да бъде изписано: „Тест МИСИ и ЕОРИ номер“, за да им бъде определен тестови прозорец и дадени допълнителни разяснения.

Въпроси, свързани с Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ) е необходимо да бъдат изпращани на електронна поща: helpdesk.ecs@customs.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на сътрудничеството с Федерацията на научно-техническите съюзи в България
Обсъдени бяха въпроси по синхронизиране на съвместната дейност с ФНТС Още
Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция
Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Предстои въвеждане на Митническа информационна система за изнасяне
ТУРИЗЪМ
България ще използва опита на Португалия при планиране на рекламата на страната
В новата програма за реклама на България основно внимание е обърнато на дигиталния маркетинг Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. евро
Програмата ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, Милано, Италия
Търговската мисия ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2015 г. Ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и облекло Още