Брой 147 (907), 03-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция


Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи за намиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. в Истанбул, Турция и е насочено към представители на малки и средни предприятия (МСП), университети и изследователски организации, който имат интерес да представят своите проектни предложения, да обменят опит и идеи за сътрудничество.

Oрганизатори на събитието са TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания), ЕЕN Истанбул и университетът „Сабанджъ“, като целта е повишаване на информираността относно нанотехнологиите, съвременните материали и производство и създаване на партньорства между европейски и турски организции, интересуващи се от финансиране за своите проекти.

Двустранните срещи ще бъдат фокусирани най-вече върху следните сектори:
 - Нанотехнологии
 - Съвременни материали и производство
 - Фабрики на бъдещето

Разходите за път на ограничен брой участници от университети и изследователски организации ще бъдат поети от организаторите.

За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да:

1. Имат проектно предложение за работната програма NMPB 2016-2017 (с изключение на EeB, SPIRE and BIOTEC)

2. Да го представят пред аудиторията

3. Да търсят поне един партньор от Турция
 
В случай че това предложение представлява интерес, участниците трябва да попълнят формуляр с кратка информация за своя проект и да я изпратят на e-mail: aia@sabanciuniv.edu.

Формулярyt за кандидатстване е достъпен на сайта на събитието - https://www.b2match.eu/nmpist2015

Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври.

Кандидатите ще бъдат избрани от комитет, сформиран от представители на TUBITAK(Съвет за научни и технологични изследвания) и университета „Сабанджъ“.

За повече информация:
Oтдел “Европейски информационен и иновационен център“ към БТПП,
Христина Шотекова
Тел: +359 2/ 8117 515
Е-mail: h.shotekova@bcci.bg или een@bcci.bg
 


НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на сътрудничеството с Федерацията на научно-техническите съюзи в България
Обсъдени бяха въпроси по синхронизиране на съвместната дейност с ФНТС Още
Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция
Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Предстои въвеждане на Митническа информационна система за изнасяне
ТУРИЗЪМ
България ще използва опита на Португалия при планиране на рекламата на страната
В новата програма за реклама на България основно внимание е обърнато на дигиталния маркетинг Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. евро
Програмата ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, Милано, Италия
Търговската мисия ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2015 г. Ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и облекло Още