Брой 151 (911), 07-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта


Председателят на БТПП Цветан Симеонов подписа споразумение за съвместни действия при реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. на територията на София. Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда. Конкретните ангажименти на работодателските организации са свързани с:

  • предоставяне на информация на работодателите за участие в специализираните трудови борси за младежи;
  • насърчаване на работодателите да обявяват в бюрата по труда свободни работни места за осигуряване на субсидирана или несубсидирана заетост за младежи, както и да наемат младежи, идентифицирани по реда на споразумението;
  • разработване и изпълнение на проекти и програми за обучение и заетост на младежи;
  • популяризиране на НПИЕГМ с цел привличане на младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда.

*Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в секторите логистика, транспорт и вериги за доставки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАСТРАХОВАНЕ
Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изл Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”
Събитието ще се проведе в периода 29-30 октомври 2015 г., Рим Още