Брой 151 (911), 07-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015


Enterprise Europe Network към БТПП, в сътрудничество с Австрийската федерална икономическа камара, имат удоволствието да Ви поканят за участие в петото поредно издание на Дунавския регионален бизнес форум, който тази година ще се проведе в периода 1-2 октомври 2015г. във Виена, Австрия.

Фокусът на петото издания на форума е върху „Транспорт, логистика и вериги за доставки в Дунавския регион и отвъд“ и ще разглежда съществуваща и бъдеща инфраструктура, всички видове транспорт и вериги за доставки, свързаност със съседни райони като Русия, Централна Азия, Африка и Америка.

В рамките на събитието ще се организират и B2B срещи между предприемачи, публични организации и представители на научните среди, работещи в сферата на транспорта и логистиката. Инициативата цели да стимулира конкурентоспособността на Дунавския регион като представи възможността на фирмите да се запознаят с последните нововъведения в застъпените сектори, да разширят възможностите за проектно и бизнес сътрудничество, както и да обсъдят належащи проблеми с политици, имащи пряко отношение при формулирането на националните и европейски политики.

По време на миналогодишното издание на форума са осъществени 268 срещи между 574 участника. Събитието бе белязано от силно българско присъствие - над 20 български представители на бизнеса и медиите участваха в семинарите и в над 100 предварително организирани двустранни срещи.

Участието в събитието е безплатно. Извършва се предварителна регистрация чрез следния линк: http://danuberegionbusinessforum.com/

За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център към БТПП:

Тел: +359 2/ 8117 505; +359 2/8117 515

Е-mail: een@bcci.bg

http://www.bcci.bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в секторите логистика, транспорт и вериги за доставки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАСТРАХОВАНЕ
Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изл Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”
Събитието ще се проведе в периода 29-30 октомври 2015 г., Рим Още