Брой 151 (911), 07-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права

Международната организация на работодателите участва в процеса на консултации относно съвместната инициатива на Института за правата на човека и бизнесa, Ресурсния център за бизнес и права на човека и няколко инвеститори за развитието на стандарти за корпоративни човешки права.

Инициативата има за цел да класира най-добрите 500 компании в световен мащаб на база на тяхната политика за спазване на правата на човека, процеса и ефективността по овладяване на конкурентния характер на пазарите за постигане на по-добро спазване на човешките права.

Тук може да откриете становището на МОР: 

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2015-08-04__C-178_IOE_Position_on_Corporate_Human_Rights_Benchmark__link_.pdf )

Желаещите, могат да се включат в консултациите за определяне на пълния списък с индикатори, по които да бъдат оценени 500-те компании, в срок до 31 авуст 2015: http://business-humanrights.org/en/corporate-human-rights-benchmark-0/online-consultation

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в секторите логистика, транспорт и вериги за доставки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАСТРАХОВАНЕ
Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изл Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”
Събитието ще се проведе в периода 29-30 октомври 2015 г., Рим Още