Брой 151 (911), 07-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”


Министерство на икономиката на България информира за провеждането на семинар по линия на АСЕМ на тема „ Финансиране на МСП в Азия и Европа”, който ще се проведе на 29-30 октомври 2015г. в Рим, Италия.

Основни теми, които ще бъдат застъпени по време на семинара са:

-           Актуални правни, данъчни и финансови рамки, засягащи достъпа до финансиране и условията на труд за АСЕМ стартиращи и малки и средни предприятия;

-          Международни пазарни възможности за задвижване на бизнеса и търговията на МСП;

-          Текущи практики на кредитиране, имащи отношение към АСЕМ МСП (кредитна задлъжнялост и търговски кредити; модели за банково финансиране; небанкови финансови инструменти; публични гаранции и т.н.);

-          Националните и международните рейтингови системи, имащи отношение към АСЕМ МСП

-          Достъпът до капитал и преки инвестиции.

-          Публичните мерки и разпоредби в подкрепа на разширяването и интернационализацията на МСП;

-          Публично-частни начинания, насърчаващи дейността и разширяване на малките и средните предприятия

-          Международни мерки за насърчаване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия;

-          Препоръки на азиатски и европейски МСП за достъпа до финансиране и интернационализация;

-          Добри практики и сътрудничество с банки за развитие, работещи в ASEM

 

Краен срок за регистрация: 25 септември 2015г.

За повече информация: http://www.aseminfoboard.org/events/asem-seminar-financing-smes-asia-and-europe

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в секторите логистика, транспорт и вериги за доставки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАСТРАХОВАНЕ
Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изл Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”
Събитието ще се проведе в периода 29-30 октомври 2015 г., Рим Още