Брой 179 (1443), 19-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми


Във връзка с предоставения от КЕВР Проект на план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026 г., Българската търговско-промишлена палата извърши експертно допитване до членовете си и подготви Становище, което изпрати до КЕВР.

На първо място, Палатата счита, че в така подготвения проект на план се съдържат адекватни цели за развитието на електрическата мрежа на територията на страната, както и се предвиждат добри механизми за постигането на тези цели.

На второ място, БТПП подготви за обсъждане няколко предложения:

  • Включване  на конкретни мерки, стъпки и действия за насърчаване изграждането на малки газови мощности в различните райони на страната.
  • Конкретни насърчителни мерки за участието на големите промишлени потребители като доставчици на третичен резерв чрез механизма на пазара на балансираща енергия.
  • Въвеждане на стимулиращи мерки за изграждането на малки ВЕИ мощности за собствени нужди на домакинствата, сградите и предприятията, както и изграждането на малки местни инсталации за съхранение на електроенергия.
  • Превръщане на съществуващата инфраструктура в интелигентна електрическа мрежа – т.нар. SmartGrid на ниво на инфраструктурата на ЕСО.
  • Използване на средства по „План за инвестиции на Европа”, т.нар. „План Юнкер”

Пълният текст на Становището с предложенията и мотивите към тях  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми
Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти
Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване на новите информационни технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата
За развитието на трансграничния туризъм България-Турция, използвайки потенциала и силните страни на региона Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява
На годишна база спадът е с 1.3 процентни пункта Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Министър Порожанов: Само единна европейска регулация може да реши въпроса с двойното качество на храните
Обществена дискусия „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на българските потребители“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд
Страната ни e 16-та държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки
Предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT
“Изграждане на мостове от изток на запад”, 9-10 октомври, Атина, Гърция Още