Брой 179 (1443), 19-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд


На 11 септември 2017 г. в Брюксел  Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единния патентен съд. Така България става 16-тата държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола. Останалите държави към момента са Дания, Германия, Франция, Люксембург, Унгария, Словения, Швеция, Обединеното кралство, Нидерландия, Финландия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Естония.
 
Подписването беше осъществено при условие за продължаваща ратификация на Протокола. Предварителното приложение на някои норми на Споразумението за Единния патентен съд (СЕПС), предвидено от Протокола ще започне, след като той бъде подписан от тринадесет страни, ратифицирали или получили съгласието на националните си парламенти за ратификация на СЕПС. Задължително три от тези държави следва да бъдат Франция, Германия и Обединеното кралство, но засега последните две не са приключили ратификационния процес.
 
В периода на предварително приложение на СЕПС ще започне да тече преходен период (sunrise-period), по време на който все още ще може да се подават искове за нарушение или обявяване на недействителност на европейски патенти пред национални съдилища или други национални компетентни органи.
 
Единната патентна система, правилата за която бяха приети от държавите-членки и Европейския парламент през 2012 г., ще бъде приложена чрез предвидения в договорите на ЕС механизъм за засилено сътрудничество, който дава възможност на групи от 9 или повече държави-членки, които желаят по-бърз напредък в конкретни области, да установят по-тясно и интензивно сътрудничество помежду си. 
 
С присъединяването към Протокола за предварителното приложение на Споразумението за Единния патентен съд България дава ясен знак, че развитието и подкрепата на индустриалната собственост са от съществено значение.
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми
Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти
Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване на новите информационни технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата
За развитието на трансграничния туризъм България-Турция, използвайки потенциала и силните страни на региона Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява
На годишна база спадът е с 1.3 процентни пункта Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Министър Порожанов: Само единна европейска регулация може да реши въпроса с двойното качество на храните
Обществена дискусия „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на българските потребители“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд
Страната ни e 16-та държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки
Предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT
“Изграждане на мостове от изток на запад”, 9-10 октомври, Атина, Гърция Още