Брой 179 (1443), 19-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата


На 14 и 15 септември в  Хасково се проведе първата среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“ *.

Проектът, който стартира на 21.03.2017 г., се изпълнява от Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция – водещ партньор, и Хасковска търговско-промишлена палата - партньор, с продължителност 15 месеца.

Основната цел на проекта е развитието на туристическата индустрия в региона с настоящите силни и променящите се пазарни структури, с фокусирането върху една от нарастващите тенденции в туризма, наречена "Граничен туризъм", която създава дестинации, включително с граничещите държави в даден регион. Партньорите ще повишат капацитета за планирането и маркетинг с програми за обучение, ще работят заедно за разработване на маркетингов план за граничен туризъм, съвместно ще разработят рекламни материали и ще се фокусират върху маркетинговата дейност в крайната фаза на изпълнение на проекта.

Въз основа на тези специфични дейности, проектът ще допринесе за привлекателността, използвайки силните страни на региона, ще допринесе за потенциала на трансграничния туризъм с общи дестинации и ще увеличи мрежата чрез създаване на трансгранична маркетинг инициатива.

Проектът предвижда изпълнението на няколко основни дейности:

  • Обучения по Планиране на Дестинация и Маркетинг на Дестинация в Узункьопрю и Хасково.
  • Срещи на Маркетинг мониторингов комитет.
  • Изграждане на капацитет за услуги на партньорите.
  • Подготовка на рекламни материали.
  • „Граничен туризъм“ маркетингова кампания – Маркетинг в социалните мрежи.
  • „Граничен туризъм“ Маркетингова кампания – участие в международна изложба.

Срещата, в която взеха участие представители на двете партньорски организации, беше открита от Председателя на УС на ХТПП - Янчо Янев. Прие се план за действие, комуникационен план и план на паричните потоци. Дискутира се изпълнението на проектните дейности. Членовете на Комитета се запознаха с Доклада за напредъка на проекта за първото тримесечие.

--------------------
* Рег. № CB005.1.22.134 и договор № РД-02-29-40/20.03.2017г., финансиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми
Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти
Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване на новите информационни технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата
За развитието на трансграничния туризъм България-Турция, използвайки потенциала и силните страни на региона Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява
На годишна база спадът е с 1.3 процентни пункта Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Министър Порожанов: Само единна европейска регулация може да реши въпроса с двойното качество на храните
Обществена дискусия „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на българските потребители“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд
Страната ни e 16-та държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки
Предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT
“Изграждане на мостове от изток на запад”, 9-10 октомври, Атина, Гърция Още