Брой 179 (1443), 19-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява


През август 2017 г. административната статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 6.65%[1].Сравнено с юли то намалява с 0.08 процентни пункта, а при паралел на годишна база безработицата се свива значително – с 1.3 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 218 436. Те намаляват с 2 448 души (1.1%) спрямо предходния месец, а в сравнение с август 2016 г. броят им се свива съществено – с 43 089 лица (16.5%). Новорегистрираните за месеца безработни лица са 24 211. От тях 455 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината достига 8 011 лица.

Като търсещи работа лица в бюрата по труда през август са регистрирани общо 670 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 2 327. Агенцията по заетостта активира услугите си за тези групи в отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила.

Започналите работа безработни лица през август са 18 054. Устроените на първичния пазар са 15 119 – 83.7% от общия брой постъпили на работа. В субсидирана заетост са включени 2 935 безработни. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 771 безработни лица, 647 са устроени по мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта и 517 са започнали работа по програми.

През август 130 безработни са започнали, а други 712 са завършили обучение за придобиване на квалификация или ключови компетентности. В провежданите от Агенцията по заетостта групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда са участвали 11 652 безработни лица.

 Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са 18 856, като от тях частният сектор е обявил 60.7%. В сравнение с юли 2017 г. нарастват съществено – с 20.1%, а спрямо август 2016 г. броят им се свива незначително - с 0.4%.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени в следните икономически дейности: преработваща промишленост (4 926); образование (3 038); търговия (2 320); административни и спомагателни дейности (2 308); държавно управление (1 290); хотелиерство и ресторантьорство  (1 008); строителство (986); транспорт, складиране и пощи (573); селско, горско и рибно стопанство (489); операции с недвижими имоти (485) и др.

Най-търсените професии на първичния пазар по заявени работни места в бюрата по труда са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост; оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, камериери и др.); неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми
Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти
Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване на новите информационни технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата
За развитието на трансграничния туризъм България-Турция, използвайки потенциала и силните страни на региона Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява
На годишна база спадът е с 1.3 процентни пункта Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Министър Порожанов: Само единна европейска регулация може да реши въпроса с двойното качество на храните
Обществена дискусия „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на българските потребители“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд
Страната ни e 16-та държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки
Предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT
“Изграждане на мостове от изток на запад”, 9-10 октомври, Атина, Гърция Още