Брой 179 (1443), 19-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти

В гр. Острава, Чехия се състоя обучителен семинар и работна среща на партньорите по проект „SKILLS+", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа. От българска страна участваха представители на БТПП и ИАНМСП, които работят в партньорство за разработване на националния план за действие, който ще доведе до подобряване на мерките, заложени в проекта за България.

Основна цел на проекта е да подпомогне развитието на МСП от селските райони чрез внедряването на модерни ИКТ инструменти в ежедневните им бизнес дейности.

Представители на ИКТ от Техническия Университет в Острава представиха своя опит при внедряване на нови технологии в производствения процес на МСП. Акцент бе поставен и върху напредъка по оптимизиране на електронните услуги в подкрепа на бизнеса – фактор с огромно значение за създаването на единен цифров пазар и повишаване конкурентоспособността на МСП в Европа.

Основните теми, представени по време на обучението, включваха:

• Развитие на ИКТ програми и услуги в електронната търговия;

• Разширяване на разпространение на високоскоростен интернет в селските райони;

• Подобряване на софтуерните приложения за електронно правителство;

• Улесняване на достъпа на МСП до използване на електронни услуги.

През предстоящите месеци от изпълнението на проект “SKILLS+” ще се проведат посещения за обмяна на добри практики (peer review) между различните организации партньори по проекта. Целта е да се установи степента на внедряване на информационните и комуникационни технологии в ежедневните бизнес дейности на фирмите и да се начертаят конкретни мерки за мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони. Домакин на посещението в България ще бъде БТПП в периода 16-19 октомври т.г. На база на препоръките, направени по време на посещението, БТПП ще разработи, съвместно с ИАНСМП (подкрепящ партньор по проекта), план за действие за политиките, насочени към МСП в селските региони, които ще повишат техния икономически растеж, устойчиво управление и достъп до широколентова инфраструктура

Подробна информация за проекта и предстоящите дейности може да бъде намерена  ТУК

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проектът на план за развитие на преносната електрическа мрежа съдържа адекватни цели и механизми
Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти
Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване на новите информационни технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект на Хасковската палата
За развитието на трансграничния туризъм България-Турция, използвайки потенциала и силните страни на региона Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: И през август безработицата намалява
На годишна база спадът е с 1.3 процентни пункта Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Министър Порожанов: Само единна европейска регулация може да реши въпроса с двойното качество на храните
Обществена дискусия „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на българските потребители“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд
Страната ни e 16-та държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки
Предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT
“Изграждане на мостове от изток на запад”, 9-10 октомври, Атина, Гърция Още