Брой 156 (666), 15-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Международната търговска камара – Париж изготви ръководство за ефективно управление на арбитража


Арбитражният съд при БТПП съобщава, че Международната търговска камара – Париж издаде ръководството, озаглавено “Ефективно управление на арбитража – наръчник за корпоративни адвокати и представители на трети страни”.

Целта на това ръководство е да осигури на корпоративните адвокати и представителите на трети страни, като например ръководители на фирми и държавни служители, практически инструментариум за вземане на решения относно начина на провеждане на арбитража по ефективен начин, пестящ време и разходи, отчитайки сложността и стойността на спора. В този смисъл справочникът може също и да подпомага външните адвокати в работата им с представители на страните.

Като отразява непрекъснатите усилия на МТК да осигурява на потребителите на арбитража средства, гарантирайки, че арбитражните производства се водят ефективно, наръчникът се фокусира върху въпросите, свързани с времето и разходите в управлението на арбитража. Докато стратегическите съображения са от голямо значение във всеки арбитраж и имат значително влияние върху неговото управление, те по-скоро са насочени към конкретни казуси и са извън обхвата на това ръководство.

Въпреки че при съставянето на наръчника се имаха предвид Правилата за арбитраж на МТК, повечето от съдържанието му, както и създадената от него динамика, могат да бъдат използвани във всеки един арбитраж. Ръководството може да бъде полезно както за големи, така и за малки случаи.

В ръководството са включени фактори за споразумение и консултации по управление на казуси. Засегнати са следните теми:

 1. Искане за арбитраж
 2. Възражение и насрещни искове
 3. Арбитраж с много страни
 4. Ранно установяване на спорните въпроси
 5. Писмени заявления
 6. Представяне на документи
 7. Необходимост от свидетелски показания
 8. Излагане на свидетелски показания
 9. Вещи лица (въпроси за предварително изслушване)
 10. Разглеждане на дело по същество (включително свидетелски показания)
 11. Изложение след приключване на делото

Ръководството е достъпно на английски език
Effective management of Arbitration - In-House Counsel Guide, 2014

НОВИНИ ОТ БТПП
ЧЕЗ – член на Палатата, с първо за България отличие „Инвеститори в хората”
Сертификатът по световно известния стандарт бе връчен на официална церемония в София Още
Покана за участие в семинар на тема "Оценка на въздействието на законодателството"
Ще бъдат представени гледните точки на политиците и бизнеса по отношение на ползите от оценката на въздействие на законодателството Още
Международната търговска камара – Париж изготви ръководство за ефективно управление на арбитража
Практически инструментариум в помощ както за корпоративни адвокати, така и за ръководители на фирми Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Бюджетните разходи за иновации нарастват през 2013 г. с 1,3% спрямо 2012 г.
Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също нараства, отчита НСИ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна среща на малкия и средния бизнес
23 - 27 септември 2014 г., к.к. Златни пясъци Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система ще подготви варианти за реформи в осигурителното законодателство
Съветът ще отчете своята работа в края на мандата на служебното правителство Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Решения на УС на БНБ относно КТБ
Централната банка разреши някои банкови дейности на КТБ и ТБ Виктория Още
БНБ: Ръст на износа със 124 млн. евро през юни
През юни текущата и капиталова сметка е положителна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартите на Вашия екран - вече и за 30 дни
Българският институт за стандартизация предоставя на своите клиенти възможност за ползване на услугата за онлайн четене Още