Брой 156 (666), 15-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

Бюджетните разходи за иновации нарастват през 2013 г. с 1,3% спрямо 2012 г.


През 2013 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 200.4 млн. лв., като в сравнение с 2012 г. се увеличават с 1.3%, съобщи днес Националният статистически институт.

Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също нараства - от 0.25% през 2012 г. на 0.26% през 2013 г., но все още е значително под средната стойност на този показател за ЕС-27 (0.70% през 2012 г.).

Структурата на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели през 2013 г. се променя незначително спрямо предходната 2012 година. Най-голям е делът (49.6%) на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието”, като се включват основно научните изследвания, осъществявани от Българската академия на науките и университетите. Тази социално-икономическа цел е основна и за Европейския съюз през 2012 г., с дял от 51.6%.

Националното публично финансиране на научноизследователската и развойна дейност, координирана в ЕС на транснационално равнище, през 2013 г. възлиза на 5.3 млн. лв., или 2.7% от общите бюджетни разходи за НИРД. Този показател включва националния финансов принос за субекти от публичния сектор в ЕС, осъществяващи НИРД на транснационално равнище; националния финансов принос за общоевропейски публични програми за НИРД на транснационално равнище и за двустранни или многостранни публични програми за НИРД, установени между правителствата на държавите - членки на ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ЧЕЗ – член на Палатата, с първо за България отличие „Инвеститори в хората”
Сертификатът по световно известния стандарт бе връчен на официална церемония в София Още
Покана за участие в семинар на тема "Оценка на въздействието на законодателството"
Ще бъдат представени гледните точки на политиците и бизнеса по отношение на ползите от оценката на въздействие на законодателството Още
Международната търговска камара – Париж изготви ръководство за ефективно управление на арбитража
Практически инструментариум в помощ както за корпоративни адвокати, така и за ръководители на фирми Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Бюджетните разходи за иновации нарастват през 2013 г. с 1,3% спрямо 2012 г.
Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също нараства, отчита НСИ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна среща на малкия и средния бизнес
23 - 27 септември 2014 г., к.к. Златни пясъци Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система ще подготви варианти за реформи в осигурителното законодателство
Съветът ще отчете своята работа в края на мандата на служебното правителство Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Решения на УС на БНБ относно КТБ
Централната банка разреши някои банкови дейности на КТБ и ТБ Виктория Още
БНБ: Ръст на износа със 124 млн. евро през юни
През юни текущата и капиталова сметка е положителна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартите на Вашия екран - вече и за 30 дни
Българският институт за стандартизация предоставя на своите клиенти възможност за ползване на услугата за онлайн четене Още